Polityka zwrotów

Polityka Zwrotów

1. Warunki Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Zwrotów określa zasady zwrotu zakupionych produktów w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę Glass Point, należącą do Artura Zarzyckiego z siedzibą w Łodzi.

 2. Klient ma prawo do zwrotu zakupionych produktów w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Procedura Zwrotów

 1. Aby zwrócić zakupiony produkt, Klient musi zgłosić swoje zamiary zwrotu Sprzedawcy, informując o decyzji o odstąpieniu od umowy drogą jednoznacznego oświadczenia (np. e-mailem na adres sklep@glass-point.pl).

 2. Produkt należy zwrócić Sprzedawcy w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, wraz z kompletem dokumentów (paragon/faktura) oraz wszelkimi dodatkami.

 3. Koszty zwrotu towarów ponosi Klient, chyba że zwrot wynika z wady produktu lub innego naruszenia umowy przez Sprzedawcę.

3. Zwroty z Powodu Wad Produktu

 1. W przypadku otrzymania wadliwego produktu, Klient ma prawo do jego zwrotu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

 2. Reklamację dotyczącą wad produktu należy zgłosić Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pełnej kwoty zapłaconej przez Klienta.

4. Zwrot Płatności

 1. Po przyjęciu i pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrócenia Klientowi kwoty odpowiadającej wartości zwracanych produktów, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej.

 2. Zwrot płatności będzie realizowany na konto bankowe podane przez Klienta lub na inny wskazany przez niego sposób płatności.

5. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejsza Polityka Zwrotów wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Zwrotów w każdym czasie bez konieczności informowania Klientów.

Glass Point Łódź

Stronę wykonał: Gerwatowsky Studio

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone glass-point.pl